GRAPHIC & WEB DESIGN

да проектираме бъдещето

Get Adobe Flash player

Откриваем ли е Вашият бизнес?

Уеб сайтът - мисията задължителна

В дългосрочен план трябва да планирате как да разширите дейността си и да увеличите размера на продажбите. Това може да стане, като вложите средства (собствени или от заем) в ново оборудване, наемане на повече персонал, повишаване на качеството на предлаганите стоки или услуги, започване на дейност, допълваща основната, както и чрез реклама и различни форми за популяризиране на фирмата.

Мисия

Рекламата в Интернет

Вашият Уебсайт може да бъде Вашата реклама в Интернет. За тази цел обаче е необходимо той да бъде откриваем за Интернет потребителите, които се интересуват от Вашите продукти или услуги.
Все повече хора търсят продукти, услуги или информация в Интернет, като за целта използват така наречените "Търсачки" (Search Engines). Най-използваната търсачка в света е Google - основен вход към информация за над 90% от потребителите в Интернет.

Таргетирана аудитория

Какво е Уебсайтът

В буквален превод от английски език Уебсайт (Website) означава "място в мрежата". Уебсайтът може да се състои от една или няколко свързани страници, които се адресират на един основен URL (Uniform Resource Locator). Всяка страница има URL, който я идентифицира уникално.